Xuất hàng palang xích điện và Palang cáp điện HITACHI cho Công ty điện tử Nhật Bản

Xuất hàng palang xích điện và Palang cáp điện HITACHI cho Công ty điện tử Nhật Bản.

Với đơn hàng Palang xích điện tốc độ nhanh model 1FH số lượng 4 con và Palagn cáp điện 5 tấn số lượng 1 con.

Leave a Comment